The Area

THE AREA

 

Nordhavnen er et område i rivende udvikling. Fuldt udbygget kommer bydelen til at strække sig over 4 mio. m2 byggeri, og vil huse op mod 40.000 indbyggere samt tilsvarende antal arbejdspladser.

I forbindelse med den omfattende modernisering af området er der blevet anlagt en ny krydstogtskaj, der i sommerhalvåret vil fungere som nøglepunkt for krydstogtsskibe, der lægger til i hovedstaden.

I vinterhalvåret fungerer Terminalerne som en unik location med et karakteristisk og maritimt særpræg: et sted, der kan imødekomme efterspørgslen på spændende oplevelsesvenues i det københavnske bybillede, og facilitere kulturinitiativer og events i enestående rammer.

Anlæggelsen af Terminalerne skal bidrage med liv og trafik i bydelen, og dermed åbne nye muligheder for kultur- og byrumsudvikling i fremtidens Nordhavn. Terminalerne er allerede taget i brug, og fremstår som lysende eksempler på moderne arkitektur i havneindløbet. Terminalerne skal på denne måde bidrage til at udvikle byrummet og give det selvstændig identitet, i takt med at området omkring Københavns Nordhavn udvikler sig fra industri til mangfoldigt boligområde: et område med en unik fremtoning, der på bedste vis repræsenterer hovedstaden. Terminalerne integreres som en ny oase i byen, skabt gennem et nytænkende samarbejde på tværs af brancher, og med positiv byudvikling i fokus.