Organizer

ORGANIZER

Den daglige drift af Terminalerne varetages i vinterhalvåret (oktober-april) af folkene bag TAP1 på Amager. Hos TAP1 tror vi på, at fremtidens byrum bliver defineret et sted mellem nye strømninger og respekten for det autentiske, oprindelige miljø. Det har vi bevist i Carlsberg Byen på Vesterbro, og denne inspiration tager vi nu med os videre. I samarbejde med CCO Arkitekter, By & Havn og Copenhagen Malmö Port, har vi derfor opført Terminalerne i Københavns Nordhavn: et visionært projekt, der skal bidrage til at skabe liv og trafik i den nye bydel, og udnytte de unikke havnearealers store potentiale. Når ikke driften varetages af TAP1, driver Copenhagen Malmö Port Terminalerne til krydstogtskibe.

Ny krydstogtskaj

Københavns Nordhavn er et område i rivende udvikling. Fuldt udbygget kommer bydelen til at strække sig over 4 mio. m2 byggeri, og vil huse op mod 40.000 indbyggere samt tilsvarende antal arbejdspladser. I forbindelse med den omfattende modernisering og udvikling af Nordhavnsområdet er der blevet anlagt en ny krydstogtskaj, der i sommerhalvåret vil fungere som et nøglepunkt for det stigende antal af krydstogtsskibe, der hvert år lægger vejen forbi København. I vinterhalvåret fungerer Terminalerne som en unik location med et karakteristisk og maritimt særpræg: et sted, der kan imødekomme efterspørgslen på spændende oplevelsesvenues i det københavnske bybillede, og facilitere kulturinitiativer og events i enestående rammer.

Fremtidens Nordhavn

Anlæggelsen af Terminalerne vil bidrage med liv og trafik i bydelen, og dermed åbne nye muligheder for kultur- og byrumsudvikling i fremtidens Nordhavn. Terminalerne er allerede taget i brug og fremstår som lysende eksempler på moderne arkitektur i havneindløbet. Terminalerne skal på denne måde bidrage til at udvikle byrummet og give det selvstændig identitet, i takt med at området omkring Københavns Nordhavn udvikler sig fra industri til mangfoldigt boligområde: et område med en unik fremtoning, der på bedste vis repræsenterer hovedstaden. Terminalerne skal integreres som en ny oase i byen, skabt gennem et nytænkende samarbejde på tværs af brancher, og med positiv byudvikling i fokus.