Facilities

FACILITIES

•  Nyopført
•  Åbning oktober 2014.
•  2 terminaler – hver terminal indeholder;
    – 2 bygninger á ca. 1200 m2
    – toiletfaciliteter – 19 toiletter, 3 handicaptoiletter & 2 urinaler
    – køkkenfaciliteter
•  Godkendt til 2300 personer pr. terminal
•  Total: 4 bygninger – ca. 7.000 m2
•  Halvårlig venue-drift fra oktober til april.
    – mulighed for sommerarrangementer ved forespørgsel.
•  Udsøgte parkeringsmuligheder og infrastruktur

VIGTIG INFORMATION !!

For at sikre et højt niveau ved afviklinger vil alle arrangementer afholdt i Terminalerne være underlagt en række obligatoriske standardydelser listet nedenfor. De obligatoriske ydelser er ufravigelige og skal således altid indgå i budgetter for afholdelse af arrangementer i Terminalerne:

FORBRUG

Alt forbrug af vand, varme og el afregnes til officielle satser ved opstart, samt afslutning af lejeperiode.

RENGØRING

Terminalerne har indgået samarbejde med et servicefirma, som har eksklusivret på levering af alle rengøringsrelaterede ydelser i Terminalerne. De obligatoriske ydelser omfatter servicevagter i arrangementets åbningstid, samt en obligatorisk slutrengøring efter endt arrangement. Bemærk, at denne kan variere afhængig af lejemålets omfang / antallet af faciliteter, der er taget i brug. I Terminalerne skelnes der mellem en “fest”- og en “konference-slutrengøring”.

RENOVATION

Terminalerne har indgået samarbejde med et renovationsfirma, der har eksklusivret på levering til Terminalerne.

HALVAGT

Halvagten følger lejers tidsplan for ønsket adgang til hallerne. Halvagten fungerer som lejers primære kontakt i tilfælde af bygningsrelaterede udfordringer eller tilsvarende spørgsmål. Halvagten er endvidere lejers garanti for, at alle lejede faciliteter er tilgængelige og funktionelle. Halvagterne er ikke til disposition for lejer, men forsøger altid at være imødekommende og servicemindede, hvor det er muligt.

BRANDVAGT

En brandvagt skal være til stede i arrangementets åbningstid da dette er påkrævet af Københavns Brandvæsen.

SIKKERHED

Kræver arrangementet en form for sikkerhedsløsning, forbeholder Terminalerne sig retten til at levere denne.